สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จดหมายข่าวล่าสุด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หนังสือและวารสารสำนักฯ

หนังสือและวารสาร

ตำนานเมืองลพบุรี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : 1

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ตำนานเมืองลพบุรี, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

หนังสือและวารสาร

ลาวเวียงบ้านป่าตาล ต.ป่าตาบ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : เทศบาลตำบลป่าตาล, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : 1

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ลาวเวียง, กลุ่มชาติพันธุ์

หนังสือและวารสาร

แหล่งเรียนรู้วัดคลองสายบัว บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : 1

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : วัดในลพบุรี, แหล่งเรียนรู้

หนังสือและวารสาร

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสมุหประดิษฐาราม อ.เสาไห้ จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : 1

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดสมุหประดิษฐาราม

งานวิจัยและบทความ

งานวิจัยและบทความ

การศึกษาประวัติความเป็นมาและการพัฒนากิจกรรม การวาดภาพพระบฏ งานทำบุญเมืองลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : งานวิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ภาพพระบฏ

งานวิจัยและบทความ

เมืองละโว้ในฐานะภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : งานวิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

งานวิจัยและบทความ

การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา บ้านบางน้ำเชี่ยว ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : งานวิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้าหมักโคลน

งานวิจัยและบทความ

การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในศาลาพระศรีอาริยเมตไตรย วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่แต่ง : 2566

ประเภท : งานวิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ "รณรงค์งดเหล้าเข้่าพรรษา"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ "รณรงค์งดเหล้าเข้่าพรรษา"

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา”

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา”

สมัคร การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” และหลักเกณฑ์การประกวด

สมัคร การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” และหลักเกณฑ์การประกวด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม