หนังสือและวารสารสำนักฯ

ตำนานเมืองลพบุรี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เสาร์ 30 กรกฏาคม 2565 195

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้

ปีที่พิมพ์ : 2565

ประเภท : หนังสือ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ตำนานเมืองลพบุรี, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หนังสือและวารสารสำนักฯ อื่นๆ