แหล่งเรียนรู้ 3 บุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการแหล่งเรียนรู้ 3 บุรี
 • Aug 29, 2023
 • 44

ชุมชนไทเบิ้งบ้านดีลัง ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 • Aug 23, 2023
 • 50

สื่อแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

บ้านดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

 • Aug 22, 2023
 • 46

ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล "เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

 • Jul 30, 2022
 • 102

แหล่งเรียนรู้วัดคลองสายบัว บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

 • Jul 30, 2022
 • 89

ลาวเวียงบ้านป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

 • Jul 30, 2022
 • 94

การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโคกสลุง ไทยเบิ้ง 65

 • Jul 30, 2022
 • 102

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดทุ่งสิงห์โต จ.ลพบุรี

 • Jul 30, 2022
 • 131

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ลิเกลาว เขาพระงาม จ.ลพบุรี