ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
  • Apr 26, 2023
  • 99

ปฏิทินกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565

  • Jul 07, 2022
  • 127

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ "รณรงค์งดเหล้าเข้่าพรรษา"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ "รณรงค์งดเหล้าเข้่าพรรษา"

  • Jun 24, 2022
  • 115

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา”

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา”

  • Jun 24, 2022
  • 94

สมัคร การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” และหลักเกณฑ์การประกวด

สมัคร การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” และหลักเกณฑ์การประกวด

  • Apr 02, 2022
  • 148

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี