งานวิจัยและบทความ

ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

ศิลปะการออกแบบ ลวดลายผ้า ด้วยการบีบ รัด มัด ย้อมจากสีธรรมชาติ

เสาร์ 30 กรกฏาคม 2565 112

ชื่อผู้แต่ง : ปวีร์นุช พิริยเศรษฐ์ู

ปีที่แต่ง : 2561

ประเภท : วิจัย

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ผ้ามัดย้อม, การย้อมสีธรรมชาติ


เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
งานวิจัยและบทความ อื่นๆ