งานวิจัยและบทความ

การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

การศึกษาจิตรกรราฝาผนังวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เสาร์ 30 กรกฏาคม 2565 125

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล

ปีที่แต่ง : 2563

ประเภท : บทความ

จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : จิตรกรรมฝาผนัง


เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
งานวิจัยและบทความ อื่นๆ