โครงการ/กิจกรรม

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
20/10/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
12/10/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัดคลองสายบัว" ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและวัดคลองสายบัว ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
25/07/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “สืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565”
10/07/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น"
05/06/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ 2565)
05/06/2022
อ่านเพิ่มเติม
การประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
05/06/2022
อ่านเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
01/06/2022
อ่านเพิ่มเติม
การรับฟังแนวทางการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570
20/05/2022
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
20/05/2022
อ่านเพิ่มเติม