โครงการ/กิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
01/06/2022

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระนามาภิไธย ส.ก พร้อมเครื่องสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมชมนิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 สำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือลงนามผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/YAVDCPWG6ikVZz2L7