โครงการ/กิจกรรม

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
12/10/2022

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกับคณะสงฆ์วัดเขาลังพัฒนา ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.พบุรี นำโดยพระครูสุนทรปรีชากิจ (พระอาจารย์แดง) เจ้าอาวาสวัดเขาลังพัฒนา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานพิธี
ภายหลังเสร็จพิธีทำบุญทอดผ้าป่า อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ต่อไป