โครงการ/กิจกรรม

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พิธีทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
20/10/2022

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร ร่วมลงพื้นที่มอบ น้ำดื่มและอาหารแห้ง จากการทอดผ้าป่าสามัคคีจากบุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับคณะสงฆ์วัดเขาลังพัฒนา ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นำโดยพระครูสุนทรปรีชากิจ (พระอาจารย์แดง) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบ้านท้องคุ้ง ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี