หนังสือและวารสารสำนักฯ

ตำนานเมืองลพบุรี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ตำนานเมืองลพบุรี, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

30/07/2022
ดูหนังสือ

ลาวเวียงบ้านป่าตาล ต.ป่าตาบ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : เทศบาลตำบลป่าตาล, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : ลาวเวียง, กลุ่มชาติพันธุ์

30/07/2022
ดูหนังสือ

แหล่งเรียนรู้วัดคลองสายบัว บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : วัดในลพบุรี, แหล่งเรียนรู้

30/07/2022
ดูหนังสือ

จิตรกรรมฝาผนัง วัดสมุหประดิษฐาราม อ.เสาไห้ จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดสมุหประดิษฐาราม

16/05/2022
ดูหนังสือ

การศึกษาสภาพคูเมือง คันดิน กำแพงเมือง ประตูเมืองและป้อมปราการเมืองเก่าลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สภาพคูเมือง #คันดิน #กำแพงเมือง #ประตูเมือง #ป้อมปราการ #เมืองเก่าลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

สรรพตำรา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปีที่พิมพ์ : 2565
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #สรรพตำรา #สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

16/05/2022
ดูหนังสือ

วารสารวัฒนเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน 64 - มีนาคม 65)

ชื่อผู้แต่ง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #วารสาร

16/05/2022
ดูหนังสือ

ลาวเวียงบ้านหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ร.ต.สมศักดิ์ สมัยยันต์,นางโศรยา ผาสุข
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #ลาวเวียงบ้านหนองแขม #กลุ่มชาติธุ์ในจังหวัดลพบุรี

16/05/2022
ดูหนังสือ

จิตรกรรมฝาผนังวัดธรรมิการาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล
ปีที่พิมพ์ : 2564
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #จิตรกรรมฝาผนัง #วัดธรรมิการาม

16/05/2022
ดูหนังสือ

เทพประทาน

ชื่อผู้แต่ง : นุกูล ตันริยงค์
ปีที่พิมพ์ : 2563
จัดพิมพ์โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสำคัญ : #เทพประทาน #เทพสตรี

16/05/2022
ดูหนังสือ