แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้วัดคลองสายบัว บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : บ้านคลองสายบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2565
หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30/07/2022
ดูรายละเอียด

ลาวเวียงบ้านป่าตาล ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2565
หน่วยงานที่จัดทำ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30/07/2022
ดูรายละเอียด

การศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโคกสลุง ไทยเบิ้ง 65

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2565
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30/07/2022
ดูรายละเอียด

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดทุ่งสิงห์โต จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : วัดทุ่งสิงห์โต อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30/07/2022
ดูรายละเอียด

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ลิเกลาว เขาพระงาม จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30/07/2022
ดูรายละเอียด

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามจำลอง จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สถานที่ตั้ง : ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : ผู้จัดทำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุนโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22/03/2022
ดูรายละเอียด

การศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มหัตกรรมจักสานบ้านสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสนันสนุนโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22/03/2022
ดูรายละเอียด

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม “หัวโขน เศียรพ่อแก่” บ้านช่างปั้น จ.ลพบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : 259 หมู่ 8 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี, Lopburi 15110
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสนันสนุนโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22/03/2022
ดูรายละเอียด