หนังสือและวารสารสำนักฯ

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม “หัวโขน เศียรพ่อแก่” บ้านช่างปั้น จ.ลพบุรี

22/03/2022
ประเภทแหล่งเรียนรู้ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : 259 หมู่ 8 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี, Lopburi 15110
ปี พ.ศ. : 2564
หน่วยงานที่จัดทำ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสนันสนุนโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ย้อนกลับ