ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565
27/07/2022
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ "รณรงค์งดเหล้าเข้่าพรรษา"
07/07/2022
อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา”
24/06/2022
อ่านเพิ่มเติม
สมัคร การประกวดคำขวัญ หัวข้อการประกวด คือ “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” และหลักเกณฑ์การประกวด
24/06/2022
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับครูศิลปะ
22/03/2022
อ่านเพิ่มเติม