ประกันคุณภาพการศึกษา/รายงานประจำปี

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การจัดดอกไม้ประดิษฐ์

เนื่องด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและต้องเข้าร่วมประเพณีต่างๆอยู่เป็นประจำ จำเป็นต้องมีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรม
16/08/2022

เบราว์เซอร์นี้ไม่สนับสนุน PDF กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อดู
Download PDF

การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การจัดดอกไม้ประดิษฐ์