Responsive image

งานประเพณี แห่รูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

เข้าชม : 78 ครั้ง 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:51:25

งานประเพณี แห่รูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร ที่วัดอัมพวัน ซึ่งชาวไทยเชื่อสายรามัญในตำบลบางขันหมาก ซึ่งถือเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรีจัดขึ้นมาทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื่อสายรามัญและเป็นการแสดงถึงชาวไทยเชื่อสายรามัญที่มีความศัทธาต่อ หลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน โดยกำหนดวันคือ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันที่ทำการแห่หลวงปู่ และในวันรุ่งขึ้นคือวันแรม 7 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันตักบาตรเทโวหรือเรียกว่า "ตักบาตรพระร้อย" ของชาวไทยรามัญวัดอัมพวันบ้านบางขันหมากด้วย จึงเกิดประเพณีชักรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร (คำอ่าน หลวงปู่-ทอ-กรัก-สุ-วัน-นะ-สา-โร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน บรรพชาเป็นสามเณรและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวัน จนมีอายุครบ อุปสมทบ จึงได้อุปสมบท ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก และครองสมณเพศ ตลอดมาจนได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เป็นพระอุปัชฌาย์ และเป็นเจ้าคณะตำบลบางขันหมากใต้ ท่านเป็นพระเถระที่เคร่งครัดต่อวัตรปฏิบัติในพระธรรมวินัย ถือสันโดษเป็นผู้มีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง ปรากฏเลื่องลือกันทั่ว ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาจากญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกล นอกจากวัตรปฏิบัติแล้ว ทางด้านวิทยาคมท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของจังหวัดลพบุรี มีเรื่องเล่ามากมายที่กล่าวขวัญถึงกิตติศัพท์ด้านวัตถุมงคลของท่าน หลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโรได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบในวันนั้นนั่นเอง ตรงกับวันพุธ แรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม พุทธศักราช 2486 รวมพรรษา 70 พรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร ในครั้งนี้ด้วย งานประเพณี ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ